Cây thiên ngân là cây gì ? Cây thiên ngân dùng đề làm gì ?

trồng cây thiên ngân ở Thái Lan

Cây thiên ngân còn gọi là giống cây tỷ phú, cây gáo vàng Tagu Thái Lan. Trong đó cây thiên ngân là 1 cây lấy gỗ có tốc độ sinh trưởng bậc nhất.Cây thiên ngân là một loài cây có tốc độ phát triển nhanh , tăng từ 4,5 đến 5,5 cm đường kính trong một năm , [...]

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thiên ngân

Cây thiên ngân thích hợp trồng ở ven suối, bờ ao

Cây thiên ngân trồng thành rừng trên đất thung lũng của vùng núi chưa sử dụng, trên đất dốc của chân đồi hoặc đồi thấp. Đất trồng cây thiên ngân có độ cao dưới 1000m so với mặt nước biển. Đất phải có tầng canh tác dầy, tơi xốp, ẩm ướt. Gáo rất thích hợp [...]

Hướng dẫn gieo hạt cây thiên ngân

hạt giống cây thiên ngân, gáo vàng, hạt tỷ phú

Hạt cây thiên ngân (gáo vàng, cây tỷ phú) Hạt cây thiên ngân rất nhỏ, khó nảy mầm trong điều kiện bình thường, cần có quy trình gieo hạt cây thiên ngân đúng kỹ thuật   Kỹ thuật gieo hạt gáo Do hạt cây thiên ngân rất nhỏ nên khi ươm hạt phải rất cẩn [...]