Cây thiên ngân là cây gì ? Cây thiên ngân dùng đề làm gì ?

trồng cây thiên ngân ở Thái Lan

Cây thiên ngân còn gọi là giống cây tỷ phú, cây gáo vàng Tagu Thái Lan. Trong đó cây thiên ngân là 1 cây lấy gỗ có tốc độ sinh trưởng bậc nhất.Cây thiên ngân là một loài cây có tốc độ phát triển nhanh , tăng từ 4,5 đến 5,5 cm đường kính trong một năm , [...]