Hướng dẫn gieo hạt cây thiên ngân

hạt giống cây thiên ngân, gáo vàng, hạt tỷ phú

Hạt cây thiên ngân (gáo vàng, cây tỷ phú) Hạt cây thiên ngân rất nhỏ, khó nảy mầm trong điều kiện bình thường, cần có quy trình gieo hạt cây thiên ngân đúng kỹ thuật   Kỹ thuật gieo hạt gáo Do hạt cây thiên ngân rất nhỏ nên khi ươm hạt phải rất cẩn [...]