Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thiên ngân

Cây thiên ngân thích hợp trồng ở ven suối, bờ ao

Cây thiên ngân trồng thành rừng trên đất thung lũng của vùng núi chưa sử dụng, trên đất dốc của chân đồi hoặc đồi thấp. Đất trồng cây thiên ngân có độ cao dưới 1000m so với mặt nước biển. Đất phải có tầng canh tác dầy, tơi xốp, ẩm ướt. Gáo rất thích hợp [...]